0

Tieto- ja viestintätekniikka varhaiskasvatuksessa kyselyyn saatu jo yli 300 vastausta

Oulun kaupungin päiväkoteihin lähetettyyn ”TVT varhaiskasvatuksessa” -kyselyyn on vastannut jo yli 300 varhaiskasvattajaa. Lämmin kiitos teille kaikille!

Mainokset
0

Nyt sitä saa! – varhaiskasvatuksen TVT-materiaalia nimittäin

Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen ko:n 1. vuoden opiskelijoiden TVT-kurssi on nyt taputeltu päätökseen. Kurssitehtävänä opiskelijat suunnittelivat pareittain osin autenttisiin työelämälähtöisiin tukeutuen  TVT:aa hyödyntäviä pedagogisia toimintasuunnitelmia ja työstivät näistä sähköistä opettajanopasmateriaalia. Materiaali on nyt ladattu TiEsi-hankkeen verkkosivuille ”Oppimateriaalia” -osioon.

Ohessa maistiainen ”Kielelliset valmiudet” -osiosta.

 

Pekka

0

Pohjois-Suomen esi- ja alkuopetuksen päivät 2014

TiEsi:n Pekka urakoi esi- ja alkuopetuksen päivillä pitäen yhden pääpuheenvuoroista sekä neljä työpajaa.

Puheenvuoron Matkalla uuteen maailmaan – Tieto- ja viestintätekniikka esi- ja alkuopetuksen työkaluna -käsikirjoituksen voit lukea täältä:

Esityksen diat ovat nähtävissä täällä:

Ja työpajan Oppimisympäristöt tarjoavat lapsille ihmeitä, toimintaa ja temmellystä täällä:

Pekka

,

0

TIESITKÖ? Uutiskirje 1/2014

TiEsi-hanke koskettaa laitteistohankinnoin, koulutuksin ja tutkimuksin välittömästi viittä oululaista esiopetusryhmää. Verkkosivun, laajennettuen koulutusten, verkostoitumisen ja tiedottamisen kautta pyrimme tavoittamaan välillisesti huomattavasti laajemman toimijakunnan.Yksi tiedotusmuodoista ovat kuukausittaiset TIESITKÖ? -uutiskirjeet, jotka lähetetään automaattisesti jokaiseen oululaiseen esiopetusryhmään, mutta jotka ovat toki kenen tahansa asiasta kiinnostuneen tilattavissa sekä luettavissa myös täällä verkkosivuilla. Ensimmäinen hankkeen taustoihin ja tavoitteisiin keskittyvä uutiskirje löytyy alla olevan linkin takaa.

TIESITKÖ? 1 / 2014

Pekka

0

TiEsi-hanke käynnistyy

TIESI – TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA ESIOPETUKSESSA

TiEsi on opetushalituksen ja Oulun kaupungin yhteisrahoitteinen oppimisympäristöjen kehittämishanke, jonka toteuttamisesta vastaa Oulun yliopisto, Hankkeen päämääränä on kehittää ja tutkia miten edullisilla tieto- ja viestintätekniikan välineistöllä voidaan kehittää päiväkotien esiopetuksen pedagogista toimintaa. Hankkeessa toimitaan alueellisesti vuoden 2013 alussa yhdistyneessä viiden kunnan kuntaliitoksessa, uudessa Oulussa. Hankkeeseen osallistuu viisi esiopetusryhmää.

Hankkeen tavoitteena on:

  • vahvistaa yhdenvertaisen tieto- ja viestintätekniikan suomia mahdollisuuksia esiopetuksen pedagogisen toiminnan kehittämiseen edullisilla tietoteknisillä ratkaisuilla
  • edistää yhteisen oppimiskulttuurin syntymistä
  • lisätä opetus- ja kasvatushenkilöstön käsitystä tieto- ja viestintätekniikan pedagogisesti mielekkäästä käytöstä, jolla voidaan edistää lasten tutkivaa oppimista
  • tukea lasten omaehtoista tieto- ja viestintätekniikan käyttöä omassa oppimisessa sekä vertaisryhmätoiminnassa
  • kehittää esiopetuksessa työskentelevien henkilöiden tieto- ja viestintätekniikan taitoja
  • edistää erilaisten päiväkotien esiopetuksen käytänteitä kuntaliitoksen myötä syntyneessä uudessa tilanteessa

Hankkeessa mukana olevien esiopetusryhmien henkilökunnalle järjestetään koulutuksia hankkeen pedagogisista ja teknisistä sisällöistä. Tämän lisäksi kouluttajat ja tutkijat vierailevat säännöllisesti esiopetusryhmissä työskentelemässä yhdessä lasten kanssa. Hankkeen kautta syntyvän uuden tiedon rakentamisessa halutaankin saada kuuluviin kaikkien osapuolien, lasten, vanhempien ja esiopetushenkilöstön äänet. Hankkeen kuulumisista tiedotetaan säännöllisesti TiEsi-verkkosivuston kautta, joka toimii myös kokoavana materiaalipankkina kaikille tieto- ja viestintätekniikan pedagogisesta hyödyntämisestä sekä mediakasvatuksesta kiinnostuneille tahoille.

Verkkosivuilta löydät tutkimustietoa, opettajanoppaita sekä linkkejä erilaisiin oppimispeleihin ja esiopetuksessa hyödynnettäviin ilmaisiin ohjelmiin. Tapahtuma- ja koulutuskalenteriin kootaan hankekoulutusen lisäksi Oulun kaupungin ynnä muiden tahojen järjestämät soveltuvat koulutukset sekä erilaisia mediakasvatukseen liittyviä tapahtumia ja teemapäiviä / -viikkoja.